Kosmetologia • Laseroterapia • Medycyna estetyczna • Trychologia • Podologia • Dermatologia
Wyszukiwarka

Piotr Drozdowski

  • Specjalista chirurg plastyk Piotr Drozdowski

    Specjalista chirurg plastyk Piotr Drozdowski

Dr n.med. specjalista chirurg plastyk. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, otrzymując Nagrodę J.M. Rektora. Piąty rok studiów odbył w Uniwersita' degli Studi di Perugia (Włochy) w ramach programu stypendialnego Socrates - Erasmus.

Od 2007 roku pracuje w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju pod kierownictwem Prof. Kazimierza Kobusa (do 2008 r.) i Prof. Piotra Wójcickiego (od 2008 r.), w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie (2008 r.). Odbył wiele krajowych i zagranicznych staży w oddziałach chirurgii plastycznej, m.in. we Wrocławiu, Perugii, Padwie, Berlinie i Debreczynie.

Tłumacz wykładów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej z języka włoskiego i angielskiego. Autor i współautor ponad 10 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach medycznych. Ma na swoim koncie wystąpienia zjazdowe podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.

Szczególnie interesuje się chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną, nowoczesnymi technikami stosowanymi w medycynie estetycznej, mikrochirurgią. Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej przy PTL, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Sekcji Mikrochirurgii PTChir.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com
Na górę